RUK:s verksamheter arbetar löpande med miljöanpassning av sina enheter.

Vi utbildar personal enligt rådande miljöpolicy. Alla inköp görs enligt gällande miljölagar och förordningar.

eco